Ιστορία Σχολείου

Το Γυμνάσιο Μεταξάδων ξεκίνησε ως ιδιωτικό Γυμνάσιο το σχολικό έτος 1971-72.

Το σχολικό έτος 1975-76, το σχολείο μας συνέχισε τη λειτουργία του ως δημόσιο Γυμνάσιο Κατώτερου κύκλου (τριτάξιο). Όσοι αποφοιτούσαν μετά την 3η τάξη γραφόταν στην 4η τάξη του Γυμνασίου Αρρένων – Θηλέων Διδυμοτείχου (1ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου).

Με το νόμο 309/76 έγινε κανονικό γυμνάσιο και οι απόφοιτοι του εισάγονταν με εξετάσεις στο 1ο Λύκειο Διδυμοτείχου.

Το σχολικό έτος 1983-84 ιδρύθηκε το Λυκειακό παράρτημα Μεταξάδων του 1ου Λυκείου Διδυμοτείχου και στην πρώτη τάξη εγγράφηκαν οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Μεταξάδων.

Το σχολικό έτος 1984-85 δημιουργήθηκε η 2η τάξη Λυκείου και το 1985-86 η τρίτη τάξη.

Τον Φεβρουάριο του 1986 με το νόμο 1566/85 πήρε τη σημερινή του μορφή δηλαδή Γυμνάσιο με τρεις Λυκειακές τάξεις.

Scroll to Top