Διατελέσαντες Διευθυντές

O Διευθυντής του σχολείου μας είναι ο κος Σταματόπουλος Χαράλαμπος (ΠΕ11 – Γυμναστής).

Αναπληρώτρια διευθύντρια του σχολείου μας είναι η κα Μηλιάδου Αλεξάνδρα (ΠΕ02 – Φιλόλογος).

Πρώην Διευθυντές

 • Σταματόπουλος Χαράλαμπος (01/08/2017- 2022/2023)
 • Οικονομίδου Μαρία (03/07/2015 – 31/07/2017)
 • Λημνιός Νικόλαος (01/09/2012 – 03/07/2015)
 • Τσιτσιμάκας Αθανάσιος (01/09/2011 – 23/11/2011)
 • Πανταζής Νικόλαος (01/09/1986 – 31/08/2011)
 • Γεωργίου Δημήτριος (19/06/1985 – 31/08/1986)
 • Νικάκη Παρασκευή (22/06/1984 – 19/06/1985)
 • Πανταζής Νικόλαος (15/09/1983 – 22/06/1984)
 • Νικάκη Παρασκευή (01/07/1983 – 15/09/1983)
 • Πολυζωΐδου Αναστασία (21/06/1983 – 01/07/1983)
 • Κοτσοβός Βασίλειος (13/08/1982 – 21/06/1983)
 • Παπάζη Μαρία (07/09/1981 – 13/08/1982)
 • Κοτσοβός Βασίλειος (01/09/1981 – 07/09/1981)
 • Τσεκερίδου Ροδαμνή (01/09/1980 – 31/08/1981)
 • Λαζαρίδης Παναγιώτης (01/09/1979 – 31/08/1980)
 • Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος (11/09/1978 – 31/08/1979)
 • Λαζαρίδης Παναγιώτης (01/09/1977 – 11/09/1978)
 • Χριστοδούλου Αδαμάντιος (22/09/1976 – 31/08/1977)
 • Σεμερτζάκη Μαρία (29/09/1975 – 22/09/1976)
 • Μπαμπαλής Στέλιος (23/09/1975 – 29/09/1975)
 • Σταμπολίδης Παύλος (01/09/1975 – 23/09/1975)
Scroll to Top