Διδακτικό Προσωπικό

 • Σταματόπουλος Χαράλαμπος ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής (Διευθυντής)
 • Μηλιάδου Αλεξάνδρα ΠΕ02 – Φιλόλογος (Αναπληρώτρια Διευθύντρια)
 • Βαβατσικλής Μαρίνος ΠΕ01- Θεολόγος(Αναπληρωτής)
 • Φασούλας Ιωάννης ΠΕ02-Φιλόλογος(Αναπληρωτής)
 • Παπαδοπούλου Ανθούλα ΠΕ02- Φιλόλογος(Μόνιμη)
 • Πόζος Μιχαήλ ΠΕ03-Μαθηματικός(Αναπληρωτής)
 • Τάσσου Βασιλική ΠΕ03-Μαθηματικός(Αναπληρώτρια)
 • Ελευθερίου Ηλίας ΠΕ04.01-Φυσικός(Μόνιμος)
 • Στεφανίδου Ευθυμία ΠΕ04.02-Χημικός(Μόνιμη)
 • Ζαμβρακίδου Παρθένα ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας(Μόνιμη)
 • Παπαντή Μαριάννα ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας(Μόνιμη)
 • Γαβριήλ Δήμητρα ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας(Αναπληρώτρια)
 • Λεβιδιώτη Μαρία ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής(Αναπληρώτρια)
 • Παντίδης Θεόδωρος ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης(Μόνιμος)
 • Νοταρίδου Μακρίνα ΠΕ80-Οικονομίας(Αναπληρώτρια)
 • Αραμπατζής Γεώργιος ΠΕ86-Πληροφορικός(Αναπληρωτής)
 • Σταματόπουλος Χαράλαμπος ΠΕ11 – Γυμναστής (Διευθυντής)
 • Μηλιάδου Αλεξάνδρα ΠΕ02 – Φιλόλογος (Αναπληρώτρια Διευθύντρια)
 • Δεκίδου Χριστίνα ΠΕ02 – Φιλόλογος (Αναπληρώτρια)
 • Δρένος Στέφανος ΠΕ03 – Μαθηματικός (Μόνιμος)
 • Ελευθερίου Ηλίας ΠΕ04.01 – Φυσικός (Μόνιμος)
 • Ζαμβρακίδου Παρθένα ΠΕ05 – Γαλλικής Φιλολογίας (Μόνιμη)
 • Κατρακάζου Ιωάννα ΠΕ03 – Μαθηματικος (Μόνιμη)
 • Κατσαντούρα Καλλιοπη ΠΕ06 – Αγγλικής φιλολογίας (Αναπληρώτρια)
 • Μητούλη Αντιγόνη ΠΕ81 – Τεχνολόγος (Μόνιμη)
 • Νερατζάκη Βάια ΠΕ02 – Φιλόλογος (Αναπληρώτρια)
 • Παπαθανασίου Χαράλαμπος ΠΕ02 – Φιλόλογος (Μόνιμος)
 • Στεφανίδου Ευθυμία ΠΕ04.02 – Χημικός (Μόνιμη)
 • Τσιαλιάφας Πασχάλης – Μουσικός (Αναπληρωτής)
Scroll to Top