Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες ,

Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την οποία οργανώνει το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούμε σε αυτά αποτελεί η εγγραφή των μαθητών μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των μαθητών μας σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Δεδομένου, ότι «Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα,»

Σας ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΜΕ :

Α. Απόσπασμα της σχετικής εγκυκλίου (επισυνάπτεται στο τέλος της σελίδας)

Β. Οδηγίες/ βήματα προκειμένου να προβείτε, ΑΜΕΣΑ στην εγγραφή των παιδιών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνσηhttps://register.sch.gr/students/

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι κάποιες ώρες το ΠΣΔ είναι υπερφορτωμένο.

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη (username), τον κωδικό πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσετε για την πρόσβαση του παιδιού σας στις υπηρεσίες τουΠΣΔ.

Ενημερώστε μας όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία στέλνοντας στο email του σχολείου

το Όνομα Χρήστη (username) που σας απέστειλε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο .

ΥΓ.

Το παρακάτω σχετικό video, πιθανά να σας βοηθήσει.

Scroll to Top