Ολοκλήρωση σεμιναρίου “Διαχείριση καθημερινών ζητημάτων εντός της σχολικής μονάδας”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό σεμινάριο ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή του σχολείου κ. Σταματόπουλου Χαράλαμπου και διεξήχθη στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Μεταξάδων στις 2 Μαρτίου 2023. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από την κα Κουφάκη Ελπινίκη, Ψυχολόγο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ν. Έβρου με θέμα «Περί της διαχείρισης καθημερινών ζητημάτων εντός της σχολικής μονάδας». Η κα Κουφάκη αλληλεπίδρασε με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, προσέφερε ανατροφοδότηση στις πρακτικές τους και πρότεινε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και αντιμετώπισης. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας με την κα Κουφάκη προγραμματίζοντας νέες δράσεις που στόχο έχουν να ενισχύσουν τη σχολική μας κοινότητα.

Scroll to Top