Συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα του ιδρύματος Λαμπράκη

Το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Μεταξάδων ενεργοποιείται με μία σειρά από δράσεις που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των μαθητών και των μαθητριών του για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και ανισοτήτων.

Πρώτος σταθμός το πρόγραμμα «Έλα στη θέση μου!» του Ιδρύματος Λαμπράκη. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και θα εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις του σχολείου μετά από σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα επιδιώκει «α) να σκεφτούν, να συζητήσουν και να τοποθετηθούν τα παιδιά αμερόληπτα σχετικά με καταστάσεις που στην ελληνική κοινωνία συχνά λαμβάνουν χαρακτηριστικά διακρίσεων και ανισοτήτων σε βάρος της γυναίκας, β) να ενημερωθούν για τα δεδομένα σχετικά με τα θέματα ισότητας φύλου στην Ελλάδα σήμερα, γ) να προσεγγίσουν την έννοια των στερεοτύπων φύλου και να αναστοχαστούν σχετικά με δικά τους στερεότυπα ή στερεότυπα στον περίγυρό τους και πώς τους/τις επηρεάζουν.

Απώτερος στόχος είναι να ενημερωθούν τα παιδιά -αγόρια και κορίτσια- σχετικά με τις υπαρκτές ανισότητες φύλου και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που θα συμβάλουν στην άρση τους.». (Δελτίο Τύπου Ιδρύματος Λαμπράκη)


Ακολουθούν και άλλες σχετικές δράσεις…

Scroll to Top