Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σωμάτων Ασφαλείας (ΑΣΕΙ, ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΑΣΣΥ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ) Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 24 -Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ)

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σωμάτων Ασφαλείας (ΑΣΕΙ, ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΑΣΣΥ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ) Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 24 -Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Read Post »