Σύλλογος Καθηγητών

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 13 Απρίλιος 2014

Σχολικό έτος 2015-2016  

 1. Οικονομίδου Μαρία ΠΕ09 - Οικονομολόγος
 2. Τσακίρη Βασιλική ΠΕ01 - Θεολόγος
 3. Πανταζή Βασιλική ΠΕ02 - Φιλόλογος
 4. Μηλιάδου Αλεξάνδρα ΠΕ02 - Φιλόλογος
 5. Παπαθανασίου Χαράλαμπος ΠΕ02 - Φιλόλογος
 6. Τσαχιρίδου Βαρδουή ΠΕ03 - Μαθηματικός
 7. Βαλάκας Ιωάννης ΠΕ04 - Φυσικός
 8. Τσιαούσης Δημήτριος ΠΕ04 - Χημικός
 9. Τσιακυρούδη Μαγδαληνή ΠΕ06 - Αγγλικής Φιλολογίας
 10. Μούτλια Αθανασία ΠΕ07 - Γερμανικής Φιλολογίας
 11. Μητρουλάκης Χρήστος ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
 12. Δράμαλης Κωνσταντίνος ΠΕ20 - Πληροφορικής

 

Εμφανίσεις: 689