Οδηγίες για τους μαθητές, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πλατφόρμα Cisco Webex Meetings

Δημοσιεύθηκε : Σάββατο, 21 Μάρτιος 2020

Οδηγίες για τους μαθητές (Γ Λυκείου), για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πλατφόρμα Cisco Webex Meetings.

 

Ο οδηγός έχει τεχνικά στοιχεία που πρέπει ο μαθητής να εφαρμόσει για τη σύνδεση του στην ψηφιακή τάξη.

 

Ακολουθεί επισυναπτόμενο αρχείο...

Εμφανίσεις: 598