Φωτογραφίες από εκδηλώσεις

Δημοσιεύθηκε : Τετάρτη, 30 Απρίλιος 2014

Το συγκεκριμένο μενού περιλαμβάνει φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου μας. Επιλέγονται φωτογραφίες όπου η λήψη είναι από απόσταση ώστε να μην διακρίνονται ξεκάθαρα τα πρόσωπα των μαθητών. Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται επεξεργασία των φωτογραφιών (π.χ. θόλωση).

Εμφανίσεις: 798