• Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του σχολείου μας!!!
  • Το σχολείο μας
  • Μουσείο Τεχνολογίας
  • Μεταξάδες Έβρου

Εξ αποστάσεως παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Έβρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του βάσει του
Ν.4547/2018, σε συνεργασία με τα Σ.Δ.Ε.Υ. των σχολικών μονάδων της
περιφερειακής ενότητας Έβρου και τους Ψυχολόγους που υποστηρίζουν ομάδες
ολοήμερων σχολείων και, λαμβάνοντας υπόψη τις Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.
38510/ΓΔ4/17-3-2020 και 39317/ΓΔ4/19-03-2020, ενημερώνει ότι:
- Λόγω των έκτακτων μέτρων της πανδημίας έχουν ανασταλεί όλες οι
προγραμματισμένες ενέργειες που απαιτούν τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών.
- Θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς, μαθητές και
εκπαιδευτικούς (ως προς τη διαχείριση των αρνητικών συνεπειών και
δυσκολιών που έχουν προκύψει λόγω των αλλαγών στην καθημερινότητα
εξαιτίας του αυτοπεριορισμού και της μη λειτουργίας των σχολείων)
αξιοποιώντας τρόπους άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας (τηλέφωνο, e-mail,
skype).

Εμφανίσεις: 1131