Ένα βοήθημα για την εγγραφή των μαθητών στα μαθήματα της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (e-class) στο ΠΣΔ

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και μαθητές  στο link που ακολουθεί σας παραθέτουμε:

Ένα βοήθημα για την εγγραφή των μαθητών στα μαθήματα της Ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (e-class)

Εμφανίσεις: 545