< Προηγούμενη Φωτογραφία Επόμενη φωτογραφία >

Γυμνάσιο Μεταξάδων - Αποχή με αφορμή την τιμωρία μαθητή γιατί αντιμίλησε σε προτροπή να κουρευτεί...
Γυμνάσιο Μεταξάδων - Αποχή με αφορμή την τιμωρία μαθητή γιατί αντιμίλησε σε προτροπή να κουρευτεί...