Ημέρα ενημέρωσης για το AIDS

 

 

 

 

Η εκδήλωση έγινε τις 30 Νοεμβρίου 2007.

Στην ομάδα που δούλεψε για την παρουσίαση συμμετείχαν οι:

Ακίφογλου Γιούλη, Ακίφογλου Νούλη, Γιαννούδη Χριστίνα, Γκακούδη Μαρία, Κισσούδη Νάντια, Κουρμπετούδη Λεμονιά, Κυρούδη Γεωργία, Μαντούδη Ευαγγελία, Παπαδόπουλος Χρήστος, Παυλούδης Ζήσης, Πεχλεβανούδη Φιλίτσα, Τερζούδη Μαρία, Τερτσούδη Λιάνα

Υπό την επίβλεψη της κ. Θεοδώρας Τατάρη .

Ευχαριστούμε το 496 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για την βοήθειά του.

Η Παρουσίαση σε μορφή Powerpoint

Επιστροφή

 Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-45-52.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-46-00.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-46-05.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-46-12.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-48-36.jpg
 Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-49-56.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-51-23.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-51-52.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-55-01.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-55-16.jpg
 Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-56-25.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_13-58-23.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_14-02-42.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_14-07-50.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_14-08-43.jpg
 Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_14-08-59.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_14-29-03.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων Ημέρα Aids
2007-11-30_14-29-19.jpg