Το πρώτο χιόνι

Το πρώτο χιόνι έπεσε τις 16 Δεκεμβρίου 2007.

Φυσικά και το απολαύσαμε.

 

 

Επιστροφή

Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-07-05.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-07-18.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-07-25.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-07-38.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-09-34.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-09-45.jpg
Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-10-01.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-10-10.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-10-29.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-10-33.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-10-43.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-10-53.jpg
Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-11-32.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-11-34.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-11-39.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-11-46.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-12-14.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-12-40.jpg
Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-13-05.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-13-23.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-14-18.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-14-39.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-15-16.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-15-18.jpg
Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-15-20.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-15-23.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-15-26.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-16-13.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-16-38.jpg Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_11-16-41.jpg
Γυμνάσιο Μεταξάδων - Το Πρώτο Χιόνι 2007-12-14_14-30-21.jpg