Αγιασμός 2008 - 2009
 

Τις 11 Σεπτεμβρίου έγινε στο σχολείο μας ο Αγιασμός για την σχολική χρονιά 2008 - 2009.

Παράλληλα μοιράστηκαν τα βιβλία και οι μαθητές ενημερώθηκαν για το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

2008-09-11_09-47-03.jpg 2008-09-11_09-47-10.jpg 2008-09-11_09-47-12.jpg 2008-09-11_09-47-45.jpg 2008-09-11_09-47-47.jpg
2008-09-11_09-49-03.jpg 2008-09-11_09-49-26.jpg 2008-09-11_09-50-10.jpg 2008-09-11_09-55-34.jpg 2008-09-11_10-00-48.jpg
2008-09-11_10-00-59.jpg 2008-09-11_10-01-16.jpg 2008-09-11_10-01-23.jpg 2008-09-11_10-01-42.jpg 2008-09-11_10-01-59.jpg
2008-09-11_10-06-52.jpg 2008-09-11_10-24-20.jpg 2008-09-11_10-25-15.jpg