Ελαφοχώρι

ΕΛΑΦΟΧΩΡΙ

Το χωριό κτίσθηκε από εξήντα περίπου οικογένειες πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη δίπλα στο τουρκικό χωριό «Καρατζάχαλι» (σημερινή συνοικία «Δάφνη»)

Εδώ βρίσκεται υπόγειος κτιστός τάφος. Η διαδρομή είναι καταπληκτική, απέχει 2- χλμ. από το Διδυμότειχο ως τη Λάδη και δεξιά στο χωριό Δάφνη όπου βρίσκεται ο τύμβος. Από  τυχαία ανασκαφή σε τούμπα, βρέθηκε ο πρώτος υπόγειος Θρακικός τάφος, από τα πρώιμα Ελληνιστικά χρόνια (4ος ή 3ος π.Χ. αιώνας). Από την κατασκευή του (δρόμος, προθάλαμος και κυρίως θάλαμος), κατατάσσεται σε οικογεινιακό τάφο, ανάλογο των Μακεδονικών. Είναι χτισμένος με λαξευμένους γωνιόλιθους από το λατομείο πωρόλιθου Μεταξάδων. Ο διάδρομος έχει διαστάσεις 2,70x 1,24 μ., ο προθάλαμος 1,20x1,101,02 μ. Ο θάλαμος είναι στεγασμένος με σαμαρωτή στέγη 2,55x2,40 μ., με ημικυκλική καμάρα. Οι είσοδοι έχουν μονολιθικές και στο βάθος του νεκρικού θαλάμου, υπάρχει κιβωτιόσχημη κλίνη και στο δάπεδο, κιβωτιόσχημος τάφoς.

  Kατά τον Mπακαλάκη, στα χώματα του τύμβου βρέθηκαν όστρακα από οξυπύθμενους αμφορείς, μυκτήρες από λυχνάρια ελληνιστικών χρόνων και λίγα χειροποίητα όστρακα, που με επιφύλαξη χαρακτηρίζονται ως προϊστορικά. Tα χειροποίητα αυτά όστρακα θεωρήθηκε ότι μεταφέρθηκαν μαζί με τα χώματα που κάλυψαν τον τάφο, ενώ η παρουσία των αμφορέων και των λύχνων αποδόθηκε στις τελετές, που λάμβαναν χώρα επάνω στον τύμβο μετά την. Eξαιτίας των ευρημάτων αυτών η χρονολόγηση του τάφου δεν είναι σαφής. O Eυθυμίου χρονολόγησε τον τάφο στους προϊστορικούς χρόνους αλλά ορθότερη φαίνεται η χρονολόγηση του Mπακαλάκη στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο, στα τέλη του 4ου π.X. αιώνος, με βάση αρχιτεκτονικά δεδομένα - την επέκταση του κύκλου της καμάρας του κυρίως θαλάμου. O τάφος, γνωστός στην έρευνα από το 1953, αναστηλώθηκε το 1976.

Το χωριό αρχικά ήταν οικισμός της Κοινότητας Τράβας (1924), η οποία περιελάμβανε τους οικισμούς Τράβα, Λάδη, Ελαφοχώρι, Μεγάλη Τράβα, Μικρή Τράβα, Πολιά και Χιονάδες, ενώ το 1926 οπότε και η έδρα μεταφέρθηκε από τη Λάδη στο Ελαφοχώρι η Κοινότητα μετονομάστηκε σε Ελαφοχωρίου. Το 1934 ο οικισμός Πολιά προσαρτήθηκε στην Κοινότητα Μεταξάδων. Το 1965 αποσπάστηκε ο οικισμός Λάδη, ενώ το 1967 ο οικισμός Δόξα. Σήμερα αποτελεί έδρα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ελαφοχωρίου του Δήμου Μεταξάδων, που περιλαμβάνει τους οικισμούς Ελαφοχώρι, Βρύση και Χιονάδες.

Ελαφοχώρι

Ελαφοχώρι

Επιστροφή