TI ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΑ

Με τη λέξη φιλιά εννοούμε το είδος της συμπεριφοράς που εκδηλώνεται κατά κανόνα ανάμεσα σε ανθρώπους του ίδιου φύλλου. Τη φιλία αυτή την ονομάζουμε πλατωνική. Η ονομασία αυτή φανερώνει την ύπαρξη μιας υπέροχης πνευματικότητας, μιας αγάπης λογικής που δε γνωρίζει ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και εκτός των άλλων εκδηλώνεται με κάποια μικρή εξωτερική συμπάθεια.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της φιλίας αυτής είναι συνήθως μια σταθερή ψυχική γαλήνη μεταξύ δύο ατόμων και όχι φυσικά η ψυχρότητα. Δεν αποκλείεται ακόμα να είναι έντονη και βαθιά, χωρίς όμως να καταλήγει σε τρυφερότητες. Φυσικά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι προικισμένοι με υπέρμετρο συναισθηματισμό και ευαισθησία από ορισμένους άλλους, οι οποίοι στο περιβάλλον με τους φίλους τους δεν είναι υπερβολικά ενθουσιώδεις και διαχυτικοί, αλλά τέτοιες εξωτερικεύσεις Δε θεωρούνται αναγκαίες και ούτε είναι απαραίτητες σ' αυτό το είδος της φιλίας.

Οι φίλοι με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς αυτής, όπως την εκθέσαμε παραπάνω, πάντα νοσταλγούν να βρουν στην αναστροφή τους αυτή τη μεγάλη χαρά και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να επιτρέπουν τη φθορά μιας τέτοιας φιλίας, απομακρύνοντας τη χαρά αυτή.

Σημαντικό γνώρισμα- κριτήριο της φιλίας αυτής είναι ότι ποτέ της δεν αιχμαλωτίζει τελείως την καρδιά και η έλξη για ένα ορισμένο άτομο ποτέ. Δε μεγαλοποιείται, ώστε να μη μένει τίποτε για το άλλο άτομο. Ετσι καθένας από τους δύο φίλους μπορεί να έχει και άλλους φίλους, με την πολλαπλότητα όμως αυτή δημιουργείται μια ζηλοτυπία, η οποία και πρέπει να αποδίδεται στις προσωπικές μας αδυναμίες και ποτέ στο αίσθημα της φιλίας. Με άλλα λόγια η φιλική έλξη δεν είναι κατά κάποιο τρόπο κατιτί το αφηρημένο, αλλ' αντιθέτως κάτι που προϋπάρχει σαν μια έλλογη αγάπη.

Τη φιλία τη συναντούμε συχνότερα μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Μ' αυτό όμως δε θέλουμε να ισχυριστούμε ότι δεν είναι δυνατόν να τη βρίσκουμε και σε πρόσωπα διαφορετικού φύλου. Αναμφίβολα υπάρχει μέγα πλήθος ανδρών και γυναικών που συνδέονται μεταξύ τους με το αίσθημα της αγνής φιλίας χωρίς καμιά άλλη επιδίωξη.

Το είδος όμως αυτής της φιλίας πρέπει πάντοτε να ελέγχεται και να μένει μακριά ιδίως από τρυφερότητες, οι οποίες, και αν τύχει να εμφανισθούν έστω και με διάφορα συμπτώματα προσωπικής έλξεως, πρέπει να εξοβελιστούν, ώστε και τα δύο μέρη να σκέφτονται και συμπεριφέρονται ως φίλος προς φίλη σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού.

Η φιλία αυτή αποτελεί το προστάδιο του έρωτα και "είναι σαν το λιμάνι, όπου ένας ταξιδιώτης μπορεί να ξαναπάρει δύναμη και να αντλήσει εμπιστοσύνη προς τον εαυτό του, πριν να βάλει πλώρη για τον άγνωστο κόσμο του έρωτα". Επειδή όμως στη βάση της φιλίας αυτής υπολανθάνει κάποια ομοφυλοφιλία, η σχέση αυτή περιέχει κάποιους κινδύνους. Στις ομάδες των εφηβικών συμμοριών η σεξουαλική αμφιθυμία του εφήβου είναι περισσότερο τονισμένη κυρίως διαρκέστερη, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι της ομοφυλοφιλίας να είναι περισσότεροι αυξημένοι, από όσο στις κανονικές ομάδες των αγοριών. Η τάση αυτή εκφράζεται συχνά με μια ιδιαίτερα εκθηλυμένη συμπεριφορά, που φτάνουν στο σημείο να αποκλείουν αυστηρά από όλες τις δραστηριότητες της συμμορίας τις κοπέλες. Ακόμη και τα κορίτσια, που συγκροτούν συμμορίες δικές τους, οι οποίες βέβαια είναι κάτι το σπάνιο, παρουσιάζουν σχεδόν πάντοτε "και αυτά έντονες - λανθάνουσες ή έκδηλες- ομοφυλοφιλικές τάσεις.

Οπωσδήποτε η σεξουαλική ζωή του εφήβου επιδρά στη σχολική του επίδοση και στην όλη του συμπεριφορά, που μπορεί να εκδηλώνεται με αδιαφορία, νευρικότητα, δυστροπία, επιδειξιομανία και χαμηλούς βαθμούς. Πρέπει να μην ξεχνούμε ότι η εφηβική ηλικία είναι από παιδαγωγική άποψη μια πολύ δύσκολη ηλικία και απαιτεί και στο σχολείο και στην οικογένεια πολύ λεπτούς και διακριτικούς χειρισμούς. Μόνο με προσεκτικούς παρεμβατισμούς και ιδιαίτερα με πολλή αγάπη, κατανόηση, και ευθύτητα θα κερδηθεί η εμπιστοσύνη του και η άσκηση αποτελεσματικής επίδρασης επάνω του. Γι' αυτό και η εφηβική ηλικία έχει ανάγκη από μια σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από κατάλληλα και ειδικά καταρτισμένα πρόσωπα για να είναι αποτελεσματική. Καμιά εφηβική δραστηριότητα δεν είναι δυνατό να ερμηνευτεί, αν απομονωθεί από το σεξουαλικό θέμα και η σεξουαλική ανυπομονησία για την ενημέρωση γύρω από το σεξ αποτελούν δυο σοβαρούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας. Είναι λοιπόν απαραίτητη και αναγκαία η ενημέρωση του εφήβου πάνω στο σοβαρό αυτό πρόβλημα από την οικογένεια και από το σχολείο, αλλά χρειάζεται μεγάλη λεπτότητα και προσοχή. Η ικανοποίηση της σεξουαλικής ορμής γενικά στον άνθρωπο έχει τη ρίζα της όχι μόνο στη διαιώνιση του είδους, αλλά και στη συναισθηματική ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης και στην ανάγκη να γίνει αποδεκτός και επιθυμητός από τους άλλους. Πάντως πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία οικογένειας στην εφηβική ηλικία, γιατί η μη βιολογική και ιδιαίτερα η μη ψυχολογική ωρίμανση αποτελεί ένα δυσμενή παράγοντα για τη σωστή ανταπόκριση των γονέων στον παιδαγωγικό τους ρόλο για την ανατροφή των παιδιών τους.

Η φύση ετοιμάζει τον έρωτα με έναν περίεργο μηχανισμό. Στην παιδική ηλικία αποσπά τον άνθρωπο με το πείσμα του παιδιού από τη συναισθηματική προσήλωση προς την οικογένεια, στην προεφηβική ηλικία κρατά τα δυο φύλα μακριά το ένα από το άλλο, για να ετοιμάσει την ωρίμανση του φύλου τους χωρίς κινδύνους αιμομιξίας και πρόωρων σεξουαλικών σχέσεων. Στη β' φάση της εφηβείας ετοιμάζει τον άνθρωπο για τον έρωτα προς το αντίθετο φύλο με την αγάπη προς τους ομοφύλους του, που εκδηλώνεται είτε ως πνευματικός πλατωνικός έρωτας είτε ως φιλία. Και κατά την γ' φάση εγκαταλείπεται πια η επιφυλακτικότητα της προεφηβείας και κυριαρχεί πια το ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Στην τελευταία φάση ο έφηβος απαλλάσσεται πια από την τυραννία του συναισθήματος.

Αρχή

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ